Browse Our Dictionary
D

do it yoursef (DIY)

རང་གཉེར་ལས་ཀ = བྱེ་བྲག་ཏུ་ཁྱིམ་ནང་བཟོ་བཅོས་སམ་རྙིང་བཅོས་དགོས་པའི་ལས་ཀ་གང་ཞིག་མི་གླས་མི་དགོས་པར་སོ་སོ་རང་གིས་དབྱིངས་ལས་ལྟ་བུ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག