Browse Our Dictionary
D

Doctor of Juridical Science(D.J.S)

ཁྲིམས་ལུགས་འབུམ་རམས་པ། = ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་པའི་གོ་གནས།