Browse Our Dictionary
D

domestic violence

ཁྱིམ་གྱི་དྲག་རྩུབ། = བྱེ་བྲག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ནང་ཁྱོ་གས་རང་གི་ཆུང་མའམ། ཟླ་བོར་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད།