Browse Our Dictionary
D

door frame metal detector

ལྕགས་རིགས་ངོས་འཛིན་སྒོ་སྒྲོམ། = ལུས་པོ་དང་དངོས་ཆས་སོགས་ཀྱི་ནང་ལྕགས་རིགས་སྦས་ནས་འཁྱེར་ཡོད་མེད་རྩད་ཞིབ་ཆེད་ལྕགས་རིགས་ངོས་འཛིན་ཡོ་ཆས་ཅན་གྱི་སྒོ་སྒྲོམ་ཞིག