Browse Our Dictionary
D

door open warning light

སྒོ་ཕྱེའི་ཉེན་གློག = མོ་ཊའི་སྒོ་གང་རུང་ཞིག་ཅུང་ཟད་དམ་ཡོངས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་པ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཉེན་བརྡའི་གློག