Browse Our Dictionary
D

door pocket

སྒོ་ཁུག = དངོས་པོ་ཙག་ཙིག་རིགས་དང་ས་བཀྲ་ཉར་འཇོག་གི་ཆེད་དུ། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མོ་ཊའི་སྒོའི་ནང་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁུག་མ་ཞིག