Browse Our Dictionary
D

double bond

ལྡབ་འཆིང་། = རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་རེའི་བར་ན་གློག་རྡུལ་ཆ་གཉིས་རེ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མཉམ་སྤྱོད་འཆིང་བའི་རིགས་ཤིག རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེས་འཆིང་བ་དེ་ལ་གློག་རྡུལ་གཉིས་རེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།