Browse Our Dictionary
D

double first

དང་པོ་ཉིས་བརྩེགས། = གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་སློབ་ཚན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོག་ལ་ཆེད་སྦྱོང་བྱས་པའི་གནས་རིམ་དང་པོ་བླངས་པའི་ལག་ཁྱེར།