Browse Our Dictionary
D

down payment

ལག་ཐོག་སྤྲོད་འབབ། ཐད་སྤྲོད། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉོ་ཚོང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྐབས་དེ་རང་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག རིན་འབབ་འཕྲོས་ལྷག་རྣམས་རྗེས་སོར་སྤྲོད་དགོས།