Browse Our Dictionary
E

e-blast

གློག་འཕྲིན་སྡེབ་གཏོང་། = ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་དངོས་ཟོག་ཚོང་ཐབས་ཆེད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་གློག་འཕྲིན་གྱི་འདྲ་བཤུས་གཅིག་པ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག