Browse Our Dictionary
E

e-book

ཨི་དེབ། འཕྲུལ་དེབ། = ཀམ་པུ་ཊར་ནས་འཕྲལ་དུ་ལྟ་སྤྱོད་ཆེད་གློག་རྡུལ་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དྲ་རྒྱ་ནས་ཀྱང་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པའི་དེབ།