Browse Our Dictionary
E

e-cash

གློག་དངུལ། = རང་ཉིད་ཀྱི་ཀམ་པུ་ཊར་བརྒྱུད་ནས་བརྡ་ལན་ཞིག་བསྐུར་ཏེ། དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ཉོ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་དམིགས་བསལ་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་གི་དངུལ་ཞིག