Browse Our Dictionary
E

eat one’s words

ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པ། =མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྨྲས་པའི་གཏམ་གང་ཞིག་རང་སོར་མི་གནས་པའམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག