Browse Our Dictionary
E

eating disorder

ཟས་སྤྱོད་འཁྲུག་སྐྱོན། ཟས་འཁྲུག = ཟས་རིགས་ལ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དགའ་ཞེན་ཆེན་པོའམ། ཡང་ན་མི་དགའ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་སྐྱོན་ཞིག