Browse Our Dictionary
E

eco-friendly

སྣོད་བཅུད་རྗེས་མཐུན། ཁོར་ཡུག་རྗེས་མཐུན། = རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་དེའི་བཅའ་སྡོད་པ་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེའི་ཤུགས་རྐྱེན་མེད་པའི།