Browse Our Dictionary
E

economic imperialism

དཔལ་འབྱོར་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས། རྒྱལ་སྐྱེད་རིང་ལུགས། = ཆག་ཡང་དང༌། ཁྲོམ་ར་སྟངས་འཛིན། དངོས་ཟོག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆའི་བདག་དབང་སྒེར་འཛིན། ལས་གླ་ཁེ་པོ། རང་ཉིད་སྲུང་ཐབས་ཀྱི་གོང་ཚད། རྒྱལ་ནང་གི་བཟོ་གྲྭར་རམ་འདེགས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་བཅས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་རིང་ལུགས།