Browse Our Dictionary
E

education system

ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ། = སྤྱི་ཚོགས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའི་སྤྱོད་པ་བཟང་པོའི་རིན་ཐང་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག