Browse Our Dictionary
E

effigy

གསོབ། འདྲ་གཟུགས། = དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་དམའ་འབེབ་སླད་བཟོས་པའི་གསོབ་བརྒྱངས་པའི་འདྲ་གཟུགས།