Browse Our Dictionary
E

egotism

ང་རྒྱལ་གྱི་འཛིན་པ། = མི་གཞན་ལས་རང་ཉིད་གལ་འགངས་ཆེ་བར་འཛིན་པ་དང་། མི་གཞན་ལས་རང་ཉིད་ཡག་ཤོས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཤིག