Browse Our Dictionary
E

electoral system

འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས། = ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའམ། འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་འདེམས་སྒྲུག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས།