Browse Our Dictionary
E

electric discharge

གློག་གདལ། = གློག་སྣེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱབ་རའི་ནང་རླངས་གཟུགས་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གློ་བུར་དུ་གློག་ཁྱབ་གདལ་ལམ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པ།