Browse Our Dictionary
E

electric motor

གློག་འཕྲུལ། = གློག་འཕྲུལ་ཡོ་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེས་གློག་གི་ནུས་པ་གང་ཞིག་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ནུས་པར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་གློག་གིས་དྲངས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག