Browse Our Dictionary
E

electricity meter

གློག་མི་ཊར། = གློག་གི་ཡོ་བྱད་དང་། ཚོང་ཁང་། གནས་ཁང་བཅས་སུ་གློག་གི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འབོར་ཇི་ཙམ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཚད་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད།