Browse Our Dictionary
E

electroence phalogram

ཀླད་རྩའི་གློག་རིས། = བརྒྱལ་གཟེར་སོགས་དབང་རྩའི་འཁྲུགས་སྐྱོན་བརྟག་ཐབས་སུ། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཀླད་པའི་གློག་གི་བྱེད་ལས་གསལ་བའི་ཀླད་པའི་རླབས་ཀྱི་པར་རིས།