Browse Our Dictionary
E

electron

phys གློག་རྡུལ། མོ་རྡུལ། = ལེབ་ཊོན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་གཡོ་མེད་ཀྱི་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ ༩་༡༠༧  ༡༠༢༨ དང་རོབ་རྩིས་ལྟར་ན་གློག་ཟུངས་ཁུ་ལོམ་ ༡་༦༠༢  ༡༠༡༩ ཅན་གྱི་བརྟན་པའི་རྨང་གཞིའི་ཕྲ་རྡུལ།