Browse Our Dictionary
E

electron

གློག་རྡུལ། མོ་རྡུལ། = ལེབ་ཊོན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གཏོགས་པའི་གཡོ་མེད་ཀྱི་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ ༩་༡༠༧ x ༡༠-༢༨ དང་རོབ་རྩིས་ལྟར་ན་གློག་ཟུངས་ཁུ་ལོམ་ -༡་༦༠༢ x ༡༠-༡༩ ཅན་གྱི་བརྟན་པའི་རྨང་གཞིའི་ཕྲ་རྡུལ།