Browse Our Dictionary
E

electronic camera

གློག་རྡུལ་པར་ཆས། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཟེར་སྡེར་ནང་བརྙན་པར་རིགས་ལེན་འཇུག་བྱེད་དེ་འཕྲལ་དུ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་འཆར་ཤེལ་དུ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་སྤྱིན་ཤོག་མེད་པའི་པར་ཆས་ཤིག དེ་ལ་ཨང་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་པར་ཆས་ཀྱང་ཟེར།