Browse Our Dictionary
E

embarrass

༡། ཁ་སྐྱེངས་པོ་བཟོ་བ། = ངོ་ཚ་པོ་དང་མཚེར་པོ་བཟོ་བ། ༢། བཟོད་མ་བདེ་བཟོ་བ། = སྐྱེ་བོ་གཞན་གང་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་དང་རྙོག་དྲ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པ།