Browse Our Dictionary
E

embezzle

བར་ཟོས་བྱེད་པ། = གཞན་གྱིས་གཉེར་བཅོལ་བྱས་པའི་དངུལ་དངོས་ལྟ་བུ་བདག་པོའི་ཆོག་མཆན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་སྒེར་སྤྱོད་བྱེད་པ།