Browse Our Dictionary
E

emissivity

འཕྲོ་ཤུགས། = དྲོད་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ངོས་ཤིག་གིས་ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་ནུས་པ་དང་ཕུང་གཟུགས་ནག་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་ནུས་པའི་དབར་གྱི་བསྡུར་ཚད།