Browse Our Dictionary
E

emotional intelligence

སེམས་ཚོར་གྱི་རིག་རྩལ། སེམས་མྱོང་གི་རྣམ་དཔྱོད། = རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་སེམས་ཚོར་ངོས་འཛིན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ།