Browse Our Dictionary
E

employee morale

ལས་མིའི་སེམས་ཤུགས།= ཚོགས་སྡེའམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་སྐབས་སུ་ལས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་། འདོད་བློ་ཚིམས་ཚུལ། བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ་སོགས།