Browse Our Dictionary
E

employment exchange

མཚམས་སྦྱོར་ལས་ཁང༌། = གྲོང་ཁྱེར་ཚང་མའི་ནང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ཚོ་དང༌། ལས་མེད་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་པོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག