Browse Our Dictionary
E

enabling act

ནུས་སྦྱིན་བཅས་ཁྲིམས། = གང་ཟག་སྒེར་རམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་བསྩལ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།