Browse Our Dictionary
E

encryption

གསང་བསྒྱུར། =དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལམ་ཡིག་ཆ་ཤེས་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་ངན་རིགས་འགོག་སྲུང་ཆེད་དེ་དག་གསང་ཡིག་གི་ལམ་དུ་འགོད་པར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།