Browse Our Dictionary
E

endoskeleton

ནང་གི་རུས་སྒྲོམ། = སྒལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པོའི་ནང་ཁྲོལ་དང་། ཀླད་པར་སྲུང་སྐྱོབ། ལུས་པོར་བཟོ་དབྱིབས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་རུས་སྒྲོམ་ནང་མ།