Browse Our Dictionary
E

endowment policy

སྦྱོར་འཇགས་གན་ཡིག = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མོས་མཐུན་ཐོག་རྒྱུན་པར་སྤྲོད་འཇལ་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར་དེ་དག་མཐར་གན་རྒྱའི་དུས་ཡུན་རྫོགས་མཚམས་སམ་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེ་ཞིག་ཕྱིར་སློག་ཐོབ་ཐུབ་པ་ཞིག