Browse Our Dictionary
E

engine oil

འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་སྣུམ། ཨིན་ཇེན་སྣུམ། = མོ་ཊ་སོགས་ཀྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ལྷུ་ལག་རྣམས་ལ་འཇམ་འདྲེད་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྣུམ།