Browse Our Dictionary
E

entertainment allowance

ཞབས་ཏོག་ཟུར་ཕོགས།= ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་ཚོང་ཤག་གི་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། བཟའ་བཏུང་མཁོ་སྤྲོད། སྡོད་གནས་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་མིར་སྤྲོད་པའི་མ་དངུལ་ཞིག