Browse Our Dictionary
E

environment friendly

ཁོར་ཡུག་རྗེས་མཐུན། =བསྐྱར་སྤྱོད་ཐུབ་པའམ། རུལ་ཞིག་འགྱུར་ཐུབ་པའི་དངོས་རྫས་ལྟ་བུ་བེད་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་རང་བྱུང་འཇིག་རྟེན་ལ་གནོད་འཚེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆུང་དུ་གཏོང་བྱེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པ་ཞིག