Browse Our Dictionary
E

epiglottis

ཨོལ་ཁེབ། ཨོལ་སྒོའི་ཁེབ། = ཟ་སྐོམ་སོགས་མིད་སྐབས་གློ་ཡུའི་ཁ་འགེབས་པར་བྱེད་པའི་ལྕེ་ཡི་ཕུགས་སུ་ཆགས་པའི་ཕྲུམ་རུས་ལྷེབ་ལྷེབ་དེ་ཡི་མིང༌།