Browse Our Dictionary
E

equalizer

སྙོམ་སྒྲིག་ཡོ་ཆས། སྙོམ་ཆས། = སྐད་སྒྲའི་ཟློས་ཕྱོད་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དང་སྒྲ་གདངས་མ་ལག་གི་ཡ་ལན་གཉིས་པོ་སྙོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། སྒྲ་གདངས་མ་ལག་དེའི་ནང་འབྱུང་བའི་འཛེར་སྒྲའི་སྐྱོན་སེལ་བ་བྱ་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་གློག་ཆས་ཤིག