Browse Our Dictionary
E

ethanol

འབྲུ་ཆང༌། དྭངས་རག = རང་བྱུང་གཏེར་རླངས་དང་རྡོ་སྣུམ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཁ་དོག་བྲལ་ལ་འབར་ནུས་ཆེ་བའི་རླངས་རྫས་ཤིག སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རྫས་འདྲ་མིན་དང་ལྕགས་རིགས་གཅོད་ཆས་དང༌། ཤིང་ཏོག་ཚ་ལུ་མའི་རིགས་ལ་ཚོན་གཏང་རྒྱུ་དང་སྦིར་སྨན་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།