Browse Our Dictionary
E

ethos

འཛིན་སྟངས། = མི་སྡེའམ་མི་སྒེར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་སྐོར་གྱི་འཆར་སྣང་ངམ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པའི་རིམ་པ་ཞིག