Browse Our Dictionary
E

European Commission

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ལྷན་ཚོགས། =ཚོགས་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ཁྲིམས་བཟོ་ཟིན་བྲིས་དང་སྲིད་བྱུས་འཆར་འགོད་བྱེད་པའི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས།