Browse Our Dictionary
E

event planning

བྱེད་སྒོ་འཆར་འགོད། = གསོལ་སྟོན་དང་ཚོང་དོན་གཟིགས་འབུལ། ཚོགས་འདུ་སོགས་ལས་དོན་ཆེན་པོ་རིགས་འཆར་བཀོད་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག