Browse Our Dictionary
E

excavation

སྔོག་འདོན། = དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ས་འོག་ཏུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་དང་། ཁང་རྙིང་སོགས་འཚོལ་ཞིབ་ཆེད་སྔོག་འདོན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག