Browse Our Dictionary
E

excise

ཐོན་ཟོག་ཁྲལ་འབབ། ནང་ཁྲལ། = རྒྱལ་ནང་དུ་བཟོ་འདོན་དང་བེད་སྤྱོད་པའི་དངོས་ཟོག་འགའ་རེའི་ཐོག་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲལ་འབབ།