Browse Our Dictionary
E

excommunication

གནས་དབྱུང་། = ཆོས་ཚོགས་སམ་དགོན་སྡེའི་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཚོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྤྲོད་མཚམས་བཞག་སྟེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག