Browse Our Dictionary
E

existentialism

མོས་སྤྱོད་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ། = རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དང་མྱོང་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པའི་འགན་འཁྲིི་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ལས་ཕྱིའི་འཇིག་རྟེན་ལ་མེད་ཚུལ་དུ་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་འམ་ལྟ་བ།