Browse Our Dictionary
E

express mail service

མགྱོགས་སྦྲག་ཞབས་ཞུ། = རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྲག་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྦྲག་ལས་སྟངས་འཛིན་འོག་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྲག་ལས་ཞབས་ཞུ་ཞིག